• EN
جمعه, 4 بهمن 1398
عنوان : دستورالعمل استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های موسسه تحقیقات آب
زير عنوان : شامل مدل‌هاي فيزيکي
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ 
ساعت : ۱۲:۲۶:۸
منبع خبر : روابط عمومي موسسه تحقيقات آب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

 

دستورالعمل چگونگي استفاده از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات موسسه تحقیقات آب برای دانشجویان


به‌منظور یکسان‌سازی فرآیند بررسی درخواست‌های استفاده از آزمایشگاه‌های موسسه (شامل: مدل‌های فیزیکی پژوهشکده مهندسي هیدرولیک و محیط‌های آبی) توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور، دستورالعمل حاضر تهیه و ابلاغ می‌گردد.

1- بررسی درخواست دانشجو
   1-1- برای استفاده دانشجویان از آزمایشگاه‌های موسسه، ضروری است معرفی‌نامه دانشجو همراه با مستندات زیر ارسال گردد:
       •    تصویر پروپوزال دانشجو
       •    اعلام دقیق تجهیزات و مواد موردنیاز دانشجو و مدت زمان آن (شامل: دسترسی به اینترنت و شبکه داخلی موسسه و کامپیوتر)،
       •    معرفی استاد راهنما دانشجو و شماره تماس آنها،
       •    اعلام پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌های موسسه در صورت استفاده غیراصولی دانشجو از آنها.

   2-1- معاون پژوهشی موسسه حداکثر ظرف مدت یک‌روز کاری، نامه دانشگاه را به واحد تخصصی ارجاع داده و واحد تخصصی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری، اطلاعات زیر را آماده و برای معاون پژوهشی ارسال نماید:
       •    اعلام‌نظر (موافقت یا مخالفت) درباره درخواست دانشگاه با توجه به‌وضعیت و شرایط دستگاه‌ها و تجهیزات:
          o    از نظر سلامت و کالیبره‌بودن (امکان ارائه پاسخ صحیح به دانشجو)،
          o    از نظر میزان استفاده در پروژه‌های فعال موسسه،
          o    از نظر حساسیت و ارزش دستگاه و تجهیزات،

تبصره 1: دستگاه‌ها و تجهیزات گرانقیمت و حساس موسسه در اختیار دانشجویان قرار نخواهد گرفت. فهرست دستگاه‌ها و تجهیزات گرانقیمت و حساس موسسه متعاقبا اعلام خواهد شد و تا آن زمان، معاون پژوهشی موسسه مسئول تشخیص موضوع است.
       •    درصورت موافقت با درخواست دانشگاه، اعلام موارد ذیل به معاونت پژوهشی:
          o    تمامي هزینه‌های مربوطه با جزئیات کامل شامل: هزینه‌های مواد اولیه، نیروهای انسانی (موسسه) مشارکت‌کننده، هزینه ساخت هر نوع دستگاه یا سازه (مدل فیزیکی)، هزینه                          استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات و غیره که بایستی توسط دانشجو/دانشگاه پرداخت گردد،
          o    اعلام اسامی نیروهای کارشناسی موسسه که در موضوع مشارکت خواهند داشت و میزان مشارکت آنها،
          o    اعلام کارشناس مسئول موضوع،

تبصره 2: هزینه‌های اعلام‌شده با توجه به توافقنامه‌های ميان موسسه و دانشگاه یا تشخیص ریاست موسسه، قابل کاهش خواهد بود.

   3-1- پس از دریافت نظرات واحد تخصصی، معاون پژوهشی ظرف مدت یک‌روز کاری نتیجه را به دانشگاه اعلام می‌نماید. درصورت موافقت موسسه، تمامي هزینه‌ها برآورد شده (با لحاظ تبصره 2)، به دانشگاه اعلام خواهد شد. 
   4-1- رونوشت نامه موافقت موسسه به دانشگاه، به واحدهای حراست و امور محرمانه، مدیریت امور اداری و مالی موسسه جهت انجام هماهنگی های لازم ارسال می‌گردد.

2- طی استفاده از تجهیزات و دستگاه‌ها
   1-2- قبل از استفاده از دستگاه و تجهیزات، کارشناس مسئول دانشجو موظف به ارائه آموزش به دانشجو می‌باشد. این فرآیند تا زمان اطمینان از تسلط دانشجو به چگونگي کار با دستگاه و تجهیزات ادامه خواهد یافت.

   2-2- کارشناس مسئول دانشجو موظف است پیشرفت ماهانه کار دانشجو را به معاونت پژوهشی ارائه نموده و تلاش نماید تا مهلت تعیین‌شده برای استفاده از تجهیزات رعایت شود.

   3-2- کارشناس مسئول دانشجو موظف است تمامي اطلاعات و داده‌های تولیدشده توسط دانشجو و گزارش نهایی کار دانشجو را در قالب لوح‌فشرده در اختیار معاونت پژوهشی موسسه قرار دهد.

   4-2- زمان حضور و کارکرد دانشجویان در موسسه محدود به روزها و ساعات اداری می‌باشد. درصورت درخواست دانشجو (ارائه کتبی درخواست) برای حضور در غیر این ساعات و روزها، موضوع توسط مدیر پژوهشکده/مرکز/امور مربوطه بررسی و نتیجه به معاونت پژوهشی برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد. 

3- پس از پایان استفاده از تجهیزات و دستگاه‌ها
   1-3- در بخش قدردانی پایان‌نامه و مقالات مستخرجه از نتایج استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های موسسه، می‌بایست عبارت زیر آورده شود:

   پایان نامه/مقالات فارسی:

   "بدینوسیله از موسسه تحقیقات آب بابت حمایت از انجام آزمایشات این پژوهش تشکر می‌گردد."

   پایان نامه/مقالات انگلیسی:

   ".The authors gratefully acknowledge the support of Water Research Institute of Iran for running the experiments of this research"

   2-3- درصورت شاخص‌بودن نتایج پژوهش و انتشار مقالات آن در ژورنال‌های ISI (با ضریب نفوذ بالا ـ به تشخیص معاون پژوهشی)، بنا به تشخیص ریاست موسسه، امکان برگشت درصدی از  هزینه اخذشده از دانشگاه وجود خواهد داشت.

4- بازنگری دستورالعمل
این دستورالعمل تا انتهای سال 98 برای بررسی درخواست‌های دانشجویان جهت استفاده از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات موسسه تحقیقات آب ملاک عمل خواهد بود و با تجارب کسب‌شده از اجرای آن، در صورت ضرورت، در ابتدای سال 99 بازنگری خواهد شد.

 

دريافت فايل pdf دستورالعمل استفاده از تجهيزات و دستگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0