پنج‌شنبه, 31 خرداد 1397

مركز تحقيقات آب و فاضلاب

تاريخچه

مركز تحقيقات آب و فاضلاب با هدف تحول در نظام تحقيقات آب و فاضلاب كشور، فعاليت خود را از ابتداي سال 1387 آغاز نمود. ايجاد شرايط لازم جهت ارتباط مستمر با شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به منظور ايجاد بستر لازم براي همكاري نزديك و مستمر با شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، از جمله فعاليت‌هاي اساسي مي‌باشد كه مركز تحقيقات آب و فاضلاب از ابتداي فعاليت خودا به آن‌ها توجه ويژه نموده است.

با تلاش‌ها به عمل آمده و پس از بازديد مهندس نامجو، رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و همراهان در اواخر فروردين ماه 1387 از روند آماده سازي مركز تحقيقات آب و فاضلاب و حصول اطمينان از پيگيري جدي فعاليت‌هاي مورد نياز، هماهنگي لازم جهت انعقاد تفاهم‌نامه همكاري و انجام 30 مورد طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور انجام پذيرفت. با امضاء اين تفاهم‌نامه در تيرماه 1387، فعاليت مركز جهت تهيه پيشنهادهاي پژوهشي و ايجاد ارتباط نزديك با  اكثر دانشگاه‌هاي كشور آغاز گرديد.

اين مركز فعاليت‌هاي خود را طي مراسمي در روز سه‌شنبه مورخ اول مرداد ماه 1387 با حضور مقام عالي وزارت نيرو مهندس فتاح،‌ دكتر زرگر معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، دكتر دارياني معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو، مهندس نامجو رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، دكتر رياحي رئيس موسسه تحقيقات آب، دكتر بدليانس رئيس مركز تحقيقات آب و فاضلاب، مديران مراكز و پژوهشكده‌هاي ديگر موسسه تحقيقات آب به همراه تني چند از معاونان، مديران كل و مديران ارشد صنعت آب و آبفا آغاز كرد.

راه‌اندازي اين مركز با هدف انجام امور پژوهشي و تحقيقات كاربردي در صنعت آب و فاضلاب كشور صورت پذيرفته است كه اقدامي موثر و كارآمد جهت رفع نيازهاي پژوهشي كشور در اين زمينه به شمار مي‌آيد.

اهداف
 • ارتقاء‌ توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي- اجرايي دست‌اندركاران صنعت آب و فاضلاب
 • تقويت جايگاه پژوهش در فعاليت‌‌هاي صنعت آب و فاضلاب كشور
 • ايجاد ارتباط و تقويت تعامل بين مراكز علمي داخل و خارج از كشور از يك سو و دست‌‌اندركاران صنعت آب و فاضلاب كشور از سوي ديگر به منظور گسترش تحقيقات و توسعه امور علمي پژوهشي و تربيت و آموزش نيروي متخصص
 • ايجاد زمينه لازم جهت رشد خلاقيت‌هاي مديريتي و مهندسي در تمامي حوزه‌هاي صنعت اب و فاضلاب كشور
 • تقويت دانش و نگرش مديريتي و مهندسي براساس نتايج حاصل از تحقيقات و انتقال فناوري
 • پيشرفت و خودكفايي صنعت آب و فاضلاب كشور در زمينه‌هاي طراحي، اجرا و بهره‌برداري
 • دستيابي به جايگاه شايسته صنعت آب و فاضلاب كشور در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
 • ايجاد مركز مرجع علمي، آزمايشگاهي، كاربردي در حد استانداردهاي ملي و بين‌المللي

 

دامنه فعاليت
 • مطالعه و تحقيق در انتخاب بهترين روش هاي موجود در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي و بهداشتي

 • تحقيق در مورد طرح هاي زيست محيطي براي صنايع و كارخانجات

 • پژوهش براي انتخاب روش هاي بهينه بهره برداري از تأسيسات آب و فاضلاب

 • بهينه سازي مصرف مواد شيميايي و انرژي در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

 • ارزيابي و مطالعات زيست محيطي براي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

 • بسط و توسعه مدل هاي رياضي براي شبيه سازي روند انتقال آلودگي در آب هاي سطحي ، زيرزميني و محيط هاي متخلخل

 • انجام تحقيقات بر روي مدل هاي فيزيكي سيستم هاي مختلف تصفيه آب و فاضلاب

 • اندازه گيري پارامترهاي كيفي آب و فاضلاب

 • تحقيق در مورد مسائل زيست محيطي مرتبط با تالاب‌ها و درياچه‌ها

 • مطالعه و پژوهش در زمينه كاهش حجم ، روش هاي هضم و دفع لجن

 

 

شرح وظايف
 • شناخت مسائل زيست محيطي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي

 • انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه هاي مرتبط و يكپارچه نمودن دامنه فعاليت محققين صنعت آب و فاضلاب

 • همكاري با مراكز آموزشي و صنعتي كشور به منظور انجام طرح‌هاي تحقيقاتي

 • برقراري ارتباط علمي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در كشورهاي ديگر

 • برگزاري سمينارها و كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه‌هاي مرتبط با آب و فاضلاب

 • همكاري در تدوين برنامه و سياست هاي پژوهشي كشور در زمينه‌هاي مربوط به آب و فاضلاب

 • ايجاد امكانات تحقيقاتي براي پژوهشگران و كارآموزان تحقيقاتي براي اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

 • جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز مرتبط با صنعت آب و فاضلابارائه مقالات و گزارش‌‌هاي تخصصي در ارتباط با روش‌هاي جديد ابداع گشته در تصفيه آب و فاضلاب

 

برنامه‌هاي مركز
برنامه‌هاي كوتاه‌مدت
 • ايجاد سازماني كارآمد در راستاي فعاليت در بازار رقابتي با جلب مشاركت ارگان‌هاي دولتي،‌ بخش خصوصي، انجمن‌هاي تخصصي و مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي
 • انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي، انتقال فناوري و آموزشي (تخصصي) برمبناي سه اصل اساسي تقاضا محور بودن، فرآيندگرايي،‌ و تفكر سيستمي و بومي‌سازي فن‌آوري‌هاي نوين
 • انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي ملي مصوب كميته تخصصي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تحت نظارت مديريت تحقيقات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با حمايت مالي يك يا چند شركت آب و فاضلاب شهري يا روستايي به عنوان كارفرماي طرح
 • ايجاد ارتباط نزديك با تمامي حوزه‌ها و دست‌اندركاران صنعت آب و فاضلاب كشور در راستاي تعريف پروژه‌هاي مشترك با هدف رفع مشكلات موجود در زمينه‌هاي طراحي، اجرا و بهره‌برداري و ارائه راهكارهاي مورد نياز مطابق با فناوري‌هاي نوين
 • ايجاد ارتباط مستمر با دست‌اندركاران صنعت آب و فاضلاب در راستاي اطلاع‌رساني متقابل
 • انتقال نتايج و تجربيات حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در مركز و مراكز ديگر علمي تحقيقاتي داخل و خارجي كشور به صنعت از طريق برگزاري دوره‌ةاي تخصصي و همچنين انتشار مقالات، چاپ كتب، خبرنامه‌ها و مجلات به صورت متعارف يا از طريق پايگاه‌ اطلاع‌رساني الكترونيكي
برنامه‌هاي ميان‌مدت
 • ايجاد ظرفيت كارآمد پژوهشي در مركز تحقيقات آب و فاضلاب و تجهيز آن به امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز
 • برنامه‌ريزي و بسترسازي لازم جهت تبديل مركز تحقيقات‌آب و فاضلاب به پژوهشكده آب و فاضلاب
 • ايجاد زيربناي مناسب جهت همكاري مستمر مراكز علمي و دانشگاهي از يك سو و صنعت آب و فاضلاب كشور از سوي ديگر
 • اجراي پروژه‌هاي انتقال فناوري، انتشار نتايج حاصل از طرح‌هاي تحقيقاتي و مقالات علمي- كاربردي متخصصين و صاحب‌نظرات آب و فاضلاب كشور
 • برگزاري همايش‌ةاي ملي و بين‌المللي تخصصي
 • حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري
 • برنامه‌ريزي و اجراي گردش كار شفاف و روان به منظور انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي جهت دستيابي به ارزش افزوده مناسب
 • ارزيابي مستمر و نهايي فعاليت‌هاي انجام شده
 • زمينه‌سازي جهت استفاده از بخش بزرگي از ظرفيت‌هاي موجود مراكز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري دوجانبه
 • نظارت، ارزيابي و داوري طرح‌هاي تحقيقاتي دردست انجام
 • ايجاد ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي و اجرايي صنعت آب و فاضلاب در سطح بين‌المللي
 • ارتقاء سطح كمي و كيفي نيروي انساني جهت بهينه‌سازي فعاليت‌ها و ايجاد انگيزه‌ نوآوري و دستيابي به شكوفايي علمي
برنامه هاي بلند مدت
 • دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور
 • نهادينه كردن امر تحقيقات به‌عنوان مبناي همه فعاليت‌هاي اجرايي
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي تخصصي
 • بومي‌سازي فناوري‌ها و روش‌هاي نوين‌ كارآمد و تقويت نوآوري‌ها و ابتكارات
 • جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي و يكسان مبتني بر پيشنهادات ناقص و غيركارآمد توسط نيروهاي غيرمتخصص و ناآشنا به نيازهاي صنعت
 • به‌ كارگيري نيروهاي متخصص به ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور و خبرگان صنعت باتوجه ويژه به منافع ملي كشور
 • ايجاد بستر صحيح انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي و انجام هدف‌گذاري‌هاي صحيح و همسو با نيازهاي صنعت آب و فاضلاب كشور
 • همكاري و زمينه‌سازي جهت سوق به خودكفايي صنعتي كشور
 • شناسايي، برنامه‌ريزي و اجراي راهكارهاي مناسب جهت جذب منابع انساني و مالي
گروه هاي پژوهشي

گروه كيفيت آب

 • آزمايشگاه‌ها
 • امور كيفي آب
 • امور كيفي فاضلاب

 

گروه فرآيندهاي‌تصفيه

 • تصفيه آب
 • تصفيه فاضلاب

 

گروه تاسيسات آب و فاضلاب

 • تحقيقات صنعتي
 • تاسيسات آزمايشي
 • تصفيه‌خانه آب
 • تصفيه‌خانه فاضلاب
 • شبكه‌ آب
 • شبكه فاضلاب
نيروهاي متخصص

مركز با همكاري نيروهاي متخصص موسسه تحقيقات آب و اعضاي هيئت علمي وكارشناسان دانشگاه‌هاي داخلي و خارج كشور فعاليت مي‌نمايد:

 • دكتراي عمران- آب و فاضلاب
 • دكتراي مهندسي آب- هيدروليك
 • دكتراي مهندسي فرآيند
 • دكتراي بيوتكنولوژي
 • دكتراي بهداشت محيط
 • كارشناس عمران- آب و فاضلاب
 • كارشناس محيط زيست
 • كارشناس مهندسي شيمي
 • كارشناس ميكروبيولوژي
 • كارشناس شيمي فيزيك
 • كارشناس شيمي كاربردي
 • كارشناس مهندسي مكانيك
 • كارشناس نرم‌افزار- شبكه
 • كارشناس نرم‌افزار- بانك اطلاعاتي
اهم پروژه‌هاي انجام يافته و در دست انجام
 • تصفيه فاضلاب‌هاي شور به روش بيوتكنولوژي (هرمزگان)
 • بررسي روند و تحليل داده‌ةاي تجهيزات و كالاهاي مصرفي صنعت آب و فاضلاب و تهيه بانك اطلاعاتي (هرمزگان)
 • بررسي سيستم‌هاي لجن فعال در شرايط مختلف آب و هوايي و ارائه روش‌هاي ارتقاي آن (اهواز)
 • بررسي عملكرد انواع سيستم‌هاي پمپاژ فاضلاب موجود و مقايسه ان با سيستم پمپاژ فاضلاب به روش Air lift (آذربايجان شرقي)
 • ارزيابي كارايي تصفيه‌خانه‌هاي بركه تثبيت در شرايط مختلف آب و هوايي ايران و ارائه گزينه‌هاي ارتقاي آن (مشهد)
 • بررسي نحوه ارتقاء فرآيند تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري با بهره‌گيري از فناوري‌ بيوراكتورهاي غشايي (اصفهان)
 • بررسي روند و تحليل داده‌هاي پروژه‌هاي تحقيقاتي و تهيه بانك اطلاعاتي (آذربايجان شرقي)
 • ارزيابي روش آبگيري از بستر فيلتراسيون در كف دريا و مقايسه آن با برداشت آب از چاه‌ها جهت تامين آب مورد نياز سامانه‌هاي آب شيرين‌كن (سيستان و بلوچستان)
 • بهره‌گيري از انرژي خورشيد در شيرين كردن آب‌هاي شور در مقياس پايلوت (سيستان و بلوچستان)

 

آدرس:‌ تهران، فلكه چهارم تهرانپارس، خيابان وفادار شرقي، بلوار شهيد عباسپور، موسسه تحقيقات آب

تلفكس: 77000306
  


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0