يکشنبه, 2 ارديبهشت 1397

امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب

امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب

امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب عهده‌دار و متولي انجام ماموريت‌هاي پژوهشي در تمام زمينه‌هاي آناليز آب و پساب و رسوب و نيز كاليبراسيون تجهيزات ايستگاه‌هاي آب و هواشناسي مي‌باشد و در سال 1389 موفق به اخذ گواهينامه «آزمايشگاه معتمد» از سازمان حفاظت محيط‌زيست و همچنين گواهينامه «تاييد صلاحيت آزمايشگاه كاليبراسيون» از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گرديد.
آزمايشگاه‌هاي اين موسسه در 5 بخش؛ شيمي، رسوب‌شناسي، ميكروبيولوژي، كاليبراسيون و آزمايشگاه سيار فعاليت مي‌كند.
اين آزمايشگاه‌ها با توجه به دستگا‌ه‌هاي موجود در هريك كه به طور خلاصه در ادامه آورده شده است، قادر به انجام عمليات آزمايشگاهي در دو دسته فيزيكي و شيميايي مي‌باشند.


ـ تجهيزات و امكانات امور آزمايشگاه‌ها:

آزمايشگاه شيمي

آزمايشگاه رسوب‌شناسي

آزمايشگاه کاليبراسيون

آزمايشگاه ميكروبي

آزمايشگاه سيار

گواهينامه‌ها


 


 

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0