شنبه, 9 ارديبهشت 1396          
امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب
امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب


امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب متولي انجام ماموريت‌هاي پژوهشي در تمام زمينه‌هاي آناليز آب و پساب و رسوب و نيز كاليبراسيون تجهيزات ايستگاه‌هاي آب و هواشناسي مي‌باشد و در سال 1389 موفق به اخذ گواهينامه «آزمايشگاه معتمد» از سازمان حفاظت محيط‌زيست و همچنين گواهينامه «تاييد صلاحيت آزمايشگاه كاليبراسيون» از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گرديد. آزمايشگاه‌هاي اين موسسه در 5 بخش؛ شيمي، رسوب‌شناسي، ميكروبيولوژي، كاليبراسيون و آزمايشگاه سيار فعاليت مي‌كند.
اين آزمايشگاه‌ها با توجه به دستگا‌ه‌هاي موجود در هريك كه به طور خلاصه در ادامه آورده شده است، قادر به انجام عمليات آزمايشگاهي در دو دسته فيزيكي و شيميايي مي‌باشند.


تجهيزات و امكانات:

آزمايشگاه شيمي

آزمايشگاه رسوب‌شناسي

آزمايشگاه کاليبراسيون

آزمايشگاه ميكروبي

آزمايشگاه سيار

گواهينامه‌ها

 

 
 

تمام حقوق براي موسسه تحقيقات آب محفوظ است.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

موسسه تحقیقات آب

پژوهشكده مهندسي هيدروليك و محيط‌هاي آبي

پژوهشكده مطالعات و تحقيقات منابع آب

مركز تحقيقات آب و فاضلاب

مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر

مركز ملي مطالعات و تحقيقات سازندهاي سخت (كارست) - شيراز

مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها - يزد

آزمايشگاه‌ها

موسسه تحقیقات آب

موسسه تحقیقات آب

موسسه تحقیقات آب