• EN
پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
بخش آب ـ اولويت شماره شانزده

16) ارزيابي روش‌هاي تهيه بيلان منابع و مصارف آب كشور و ارائه روش‌هاي نوين

►مهم‌ترين سوالاتي كه اين پژوهش بايستي به آنها پاسخگو باشد، عبارت است از:

1. مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي مرتبط با تهيه بيلان منابع و مصارف آب در مناطق مختلف كشور چه مواردي مي‌باشد؟

2. روش‌هاي سنتي و نوين مورد استفاده در جهان و ايران از چه ايرادات و الزاماتي برخوردار مي‌باشند؟

3. روش‌هاي نوين پيشنهادي براي مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط بومي هر يك از مناطق چه روش‌هايي مي‌توانند باشند؟


DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0