• FA
Sunday, July 5, 2020
  • time : 13:24:22
  • Date : Tue Jun 02, 2020
  • item visited : 88
سرپرست جدید مدیریت برنامه و بودجه موسسه تحقیقات آب معرفی شد
دکتر مسعود بحرینی‌مطلق به عنوان "سرپرست مدیریت برنامه و بودجه" معرفی گردید.

سرپرست جدید مدیریت برنامه و بودجه موسسه تحقیقات آب معرفی شد

دکتر مسعود بحرینی‌مطلق به عنوان "سرپرست مدیریت برنامه و بودجه" معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در جلسه تودیع و معارفه روز سه‌شنبه مورخ 13 خرداد ماه سال جاری که با حضور مدیران موسسه برگزار شد، دکتر مرتضی افتخاری رئیس موسسه تحقیقات آب ضمن اشاره به خدمات ارزنده مهندس هادی کاربین مدیر سابق برنامه و بودجه موسسه تحقیقات آب، از زحمات بی‌دریغ ایشان تشکر و قدردانی نمود. 

در ادامه دکتر افتخاری با آرزوی موفقیت برای دکتر مسعود بحرینی‌مطلق، حکم سرپرستی مدیریت برنامه و بودجه را به ایشان اعطا نمود.

news source
روابط عمومی موسسه تحقیقات آب
Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0