شرايط فعلي و آتي منابع و مصارف آب جهان    

چکيده گزارش

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

مرکز تحقيقات حوزه آب سازمان ملل هرساله با انتشار گزارش‌ها و برگزاري اجلاس‌هاي مختلف در مورد وضعيت "مصرف، مديريت و تقسيم ناعادلانه آب" در جهان هشدار مي‌دهد.

   
مقدمه
مرکز تحقيقات حوزه آب سازمان ملل هرساله با انتشار گزارش‌ها و برگزاري اجلاس‌هاي مختلف در مورد وضعيت "مصرف، مديريت و تقسيم ناعادلانه آب" در جهان هشدار مي‌دهد.
گزارش اخير اين مرکز با عنوان:
The Unitet Nations World Water Development Report 2015, Water for a Sustainable Woeld
در 22 مارس 2015 و به مناسبت روز جهاني آب منتشر شد.
در گزارش مذکور، ابتدا به موضوع آب و توسعه پايدار پرداخته شده است و در بخش دوم آن، چالش‌هاي پيش روي مديريت منابع آب جهان ناشي از توسعه سريع بخش‌هاي مختلف مصرف و پديده تغيير اقليم مورد بررسي قرار گرفته است.
در انتهاي گزارش نير به مسائل و مشکلات مديريت منابع آب در برخي از مناطق دنيا شامل: اروپا و امريکاي شمالي، آفريقا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکاي لاتين و کشورهاي حوزه کارائيب و کشورهاي عربي مذکور اشاره شده است.
گزارش پيش رو، چکيده اطلاعات و نکات مهم اشاره‌شده در گزارش فوق‌الذکر مي‌باشد که در 5 بخش شامل:
1. جمعيت و دسترسي به منابع آب،
2. منابع آب،
3. مصارف آب،
4. مديريت منابع آب و چالش‌ها،
5. هدف‌گذاري بخش آب جهان براي 2050 با ديد توسعه پايدار،
به صورت تيتروار ارائه شده است.