روش‌هاي غيرسازه‌اي در مديريت کلان منابع آب    

تجربيات جهاني: فرصت‌ها و چالش‌ها

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

امروزه آب به عنوان يکي از سه عامل تشکيل و بقاي محيط‌زيست (خاک، هوا و آب) بيش از هر زمان ديگر مورد توجه جوامع انساني است.

   
مقدمه
امروزه آب به عنوان يکي از سه عامل تشکيل و بقاي محيط‌زيست (خاک، هوا و آب) بيش از هر زمان ديگر مورد توجه جوامع انساني است. بي‌شک حفظ و صيانت از منابع آب و بهره‌برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه از آن، يک مسئله جهاني است. در کنار نياز به بهره‌برداري بهينه از منابع آب و اقدامات سازه‌ای، امروزه مباحث غيرسازه‌اي نیز اهميت بسياري پيدا کرده و روش‌هاي مختلفي در تصميم‌گيري‌هاي خرد و کلان سيستم‌هاي منابع آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
در حال حاضر که توسعه فيزيکي منابع آب به نوعي محدود گرديده و تأمین آب بيشتر تنها با هزينه‌هاي گزاف قابل انجام است، روش‌هاي غيرسازه‌اي مورد توجه قرار گرفته و با هزينه بسيار کم مي‌توانند در مباحث مختلف مديريت منابع آب مورد استفاده قرار گيرند.
تنوع روش‌هاي غيرسازه‌اي بر پايه اصول مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي و کم‌هزینه بودن آن‌ها سبب شده است که امروزه سياست‌هاي توسعه در کشورهاي مختلف بر اين مبنا پي‌ريزي گردد.
در اين گزارش ابتدا وضعیت آب در جهان بطور خلاصه بررسی‌شده و پس از بررسی مبانی مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور، انواع روش‌هاي غيرسازه‌اي قابل استفاده در مديريت منابع آب معرفي و تجربيات موفق و ناموفق کشورها در این زمینه ارائه گرديده است.